Orice vizitator/utilizator al acestui site poate vizita, copia, tipări ori distribui informaţii, dacă nu se menţionează altfel, cu condiţia să nu fie pentru uz personal, să nu facă obiectul unei activităţi comerciale, să fie pentru scopuri informative, să menţioneze sursa MICS Software, indiferent de modul de utilizare.

Vizitatorul/Utilizatorul înţelege şi este de acord să folosească site-ul www.mics.ro numai în scopuri legale.

Vizitatorul/Utilizatorul se obligă să nu folosească şi să nu permită vreunui terţ să folosească acest site pentru a primi sau a transmite material ce contravine oricărei legi sau dispoziţii legale în vigoare, de natură obscenă, ameninţător, agresiv, defăimător.

Conţinutul acestui site, sub toate aspectele, este proprietatea MICS Software, iar informaţiile respective sunt sub incidenţa legilor interne şi internaţionale de protecţie a proprietăţii intelectuale.

MICS Software

Str. Marasesti 49
Bl.29, Sc.C, Ap.1

720214 Suceava

Tel:  0230-521735
Fax: 0230-220687
Email:office[at]mics.ro