Aplicatia QCONT

Functionalitati:

  • structurare baze de date conform cu specificul întreprinderii (societăţi comerciale, instituţii bugetare, etc.), eventual pe centre de costuri (coduri de analiză);
  • configurare plan de conturi pe clienţi, furnizori, debitori, gestiuni, etc. atât a conturilor financiare cât şi a celor de gestiune şi din afara bilanţului; modificare retroactivă, la nivel de an, a structurii planului de conturi;
  • preluare rulaje de pe documente primare sau intermediare (jurnale, note contabile) pentru două luni calendaristice consecutive (curentă şi în avans); generare automată de rulaje conform relaţiilor contabile declarate
  • preluare rulaje (note contabile) din alte aplicaţii ale sistemului informatic;
  • închidere lunară automată a unor conturi contabile (clasa 6, 7, etc), eventual prin chei de repartizare, cu validarea şi listarea notelor contabile de închidere;
  • transfer şi centralizări de date (rulaje, balanţe) în relaţie cu structuri organizatorice superioare (centrale, ministere, etc);
  • listare / vizualizare situaţii contabile impuse: Balanţe de verificare sintetice şi analitice;Fişe sintetice şah, Carte mare, Registru jurnal;
  • fişe cont operaţiuni diverse, situaţia soldurilor, listare rulaje, etc.
  • listare / vizualizare situaţii specifice definite de utilizator în format tabelar sau de tip Bilanţ (raportări periodice - semestriale, anuale);
  • realizare istoric rulaje pentru anul fiscal curent; arhivare baze de date; extragere date din arhive;

Descarca PDF