Raportări specifice resurse umane inclusiv declarația privind informațiile detaliate de încadrare şi salarizare a personalului plătit din fonduri publice M500

  • Importul datelor lunare necesare, din aplicaţia EPSAL de salarii;
  • Introducerea / modificare / ştergerea / listarea informaţiilor legate de declaraţia M500, la nivel de marcă;
  • Importul datelor de M500 din formularele M500 în format XML deja depuse;
  • Introducerea / modificare / ştergerea / listarea altor informaţii de personal, la nivel de marcă;
  • Introducerea / modificare / ştergerea / listarea datelor din nomenclatoarele necesare aplicaţiei;
  • Generarea valorilor pentru sporuri şi gărzi, conform datelor salariale ale persoanelor din luna raportării;
  • Generarea fişierului XML pentru depunerea declaraţiei M500 lunare;
  • Adeverinţe specifice pentru personal, Acte adiţionale;
  • Raportări specifice M500: Fişă personală, Fişă cu informaţiile specifice de M500, Raport de sporuri M500, Raport de gărzi (în domeniul sănătăţii);

Descarca PDF