Program informatic de gestionare a eFacturi-lor primite în format RO-EFACTURA

  • Stochează si gestionează facturile primite în format Ro-Efactura;
  • Descarca automat facturile primite in SPV, folosind autentificarea OAuth2;
  • Dezarhivează automat fișierele descărcate din FOREXEBUG/SPV;
  • Tipărirea facilă a e-facturilor într-un format compact;
  • Tipărirea întreagă a denumirilor serviciilor/produselor recepționate sau a altor informații primite în e-factura;
  • Trateaza diferentele de TVA ce pot aparea dat fiind ca valoareA TVA nu se raporteaza la nivel de linie din factura;
  • Trateaza corect discount-urile;
  • Filtrarea facturilor primite după an/luna/zi si furnizor;
  • Operare facilă fără să fie nevoie de cunoștințe avansate;
  • Arhivarea lunară/anuală a facturilor primite;