Aplicatia mx-DOSAR FP permite, conform HG nr. 432/19.04.2004, împreună cu HG nr. 522/30.05.2007:

Funcţionalităţi:

  • actualizare / modificare / listare formular A,B,C,D,E,F,G,H,I,J;
  • actualizarea şi listarea Registrului de evidenţă al funcţionarilor publici; ;
  • modul pentru editarea contractului individual de muncă, eventual act adiţional;
  • modul pentru editare şi actualizare a fişei postului;
  • modul pentru ataşarea de documente scanate (CV, contracte, etc);
  • modul pentru calculul vechimilor;
  • export formulare în format xls;
  • protecţie şi siguranţă în utilizare prin crearea de utilizatori cu parole si drepturi specifice si un administrator cu drepturi speciale
  • parametrizare aplicaţie, pentru funcţionare optimă în orice unitate bugetara din ţară;
  • posibilitatea definirii unor rapoarte specifice (personalizate) de către administratorul sistemului, accesibile tuturor utilizatorilor si de pe toate staţiile în cazul lucrului în reţea

Descarca PDF