Aplicaţia MX-AJUTOARE-CALDURA rezolva problemele conform prevederilor Legii 226/2021 privind protecția socială a consumatorului vulnerabil de energie, privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice / gaz / lemne, cărbuni, combustibili petrolieri / energie electrică.

Funcţionalităţi:

 • introducerea / modificare / ştergerea / listarea dosarelor pentru listarea cererilor de ajutoare de căldură, cu toate informaţiile necesare (membri, adresa, asociaţie, venituri, acte la dosar);
 • listarea referatelor şi a deciziilor date de primar privind acordarea ajutoarelor, modificarea cuantumului de ajutor, încetarea dosarelor, neacordarea lor, etc;
 • recuperarea cererilor şterse anterior, respingerea cererilor care nu corespund criteriilor de acordare, Modul pentru preluarea deciziei primarului;
 • recalcul automat al procentelor si valorilor de ajutor;
 • grila ajutoare 2021: ajutorul de încălzire va fi plătit diferențiat în funcție de venitul mediu lunar de familie sau a persoanei singure;
 • import automat informații abonați EON gaz și electrica, prin servicii WEB;
 • IMPORT DIN BAZE DE DATE EON, folosind serviciile web (https://ajutoare.eon.ro/api), EXPORT fișier XLSX pentru import lunar pe site EON;
 • situatie centralizatoare şi raport statistic (varianta 2021);
 • modul pentru supliment de energie - funcționează interconectat cu cel de ajutoare la încălzire (în sezonul rece) și independent în afara sezonului rece.
 • export date şi rapoarte în diferite formate (pdf, xls, csv, txt);
 • jurnalizarea tuturor operaţiilor pe dosare;
 • modul pentru editare şi actualizarea conţinutului deciziei, depoziţiei şi anexelor;
 • modul de raportare situaţii centralizatoare/statistice privind acordarea ajutoarelor, cu selecţii multiple(varianta 2021);
 • parametrizare aplicaţie, pentru funcţionare optimă în orice primărie din ţară;
 • posibilitatea definirii unor rapoarte specifice (personalizate) de către administratorul sistemului, accesibile tuturor utilizatorilor si de pe toate staţiile în cazul lucrului în reţea;

Descarca PDF