Aplicatia IMOB asigura evidenta mijloacelor fixe.

Funcţionalităţi:

  • evidenţa imobilizărilor (corporale şi necorporale) pe subunităţi (dacă există), gestiuni, locuri de folosinţă şi pe grupe indiferent de starea acestora (neamortizate, casate neamortizate, amortizate, nesupuse amortizării, conservate şi cele necuprinse în patrimoniu);
  • calculul amortizării imobilizărilor conform legii 15 / 1994 şi a tuturor modificărilor ulterioare, inclusiv Codul Fiscal;
  • fişa mijlocului fix;
  • rezolvă automat trecerea imobilizărilor din capitolul neamortizate în amortizate;
  • rezolvă automat problema modernizărilor şi dezmembrării mijloacelor fixe şi recalculează amortizarea aferentă;
  • evidenţa mişcărilor (pe furnizor, beneficiar, conturi, locuri de folosinţă);
  • generează automat note contabile;
  • fundamentarea şi elaborarea programului de amortizare luând în considerare intrările şi ieşirile planificate;
  • repartizarea fondului de amortizare pe conturi, pe secţii, pe locuri de folosinţă;
  • implementează elemente de centre de cost conform cerinţelor;

Descarca PDF