Domeniile de activitate ale MICS Software sunt:

 • proiectare de sisteme şi produse informatice;
 • distribuire de produse informatice;
 • servicii de asistenţă tehnică pentru implementare şi exploatare produse program;
 • servicii de formare şi perfecţionare;
 • cercetare aplicativă in domeniul informaticii;
 • dezvoltare experimentală în domeniul informaticii.

MICS Software a obţinut certificarea SR EN ISO 9001:2008 cu certificatul nr. 929 / 2 din 9 iulie 2009, pentru următoarele activităţi:

 • proiectare şi distribuţie sisteme informatice;
 • cercetare şi dezvoltare în domeniul informaticii;
 • servicii de asistenţă tehnică şi consultanţă pentru implementare, exploatare, formare şi perfecţionare în tehnologia informaţiei.

Începând cu 4 octombrie 2002, MICS Software a obţinut şi certificarea internaţională IQNet (International Certification Network) în domeniul calităţii, ca o recunoaştere a implementării şi menţinerii sistemului de management al calităţii.


Principalele direcţii de dezvoltare urmărite de MICS Software sunt:

 • dezvoltarea de soluţii informatice complexe, având la bază tehnologia client-server şi servere de baze de date;
 • menţinerea sistemului calităţii SR EN ISO 9001:2008;
 • dezvoltarea de soluţii informatice pentru parteneri externi;

MICS Software

Str. Marasesti 49
Bl.29, Sc.C, Ap.1

720214 Suceava

Tel:  0230-521735
Fax: 0230-220687
Email:office[at]mics.ro