Misiunea MICS Software

 • Obţinerea satisfacţiei depline a clienţilor, colaboratorilor şi angajaţilor;
 • Asigurarea fiabilităţii produselor şi proiectelor elaborate;
 • Crearea unei ambianţe de colaborare cu clienţii, colaboratorii şi angajaţii prin dezvoltarea unei culturi specifice, cultura calităţii;

Declaraţia privind politica şi obiectivele MICS Software în managementul calităţii

Pentru realizarea scopurilor stabilite prin contractul şi statutul societăţii, MICS SOFTWARE îşi propune să se afirme ca furnizor de servicii, produse şi sisteme informatice de înaltă calitate, să-şi întărească reputaţia ca furnizor de produse, servicii şi consultanţă în domeniul tehnologiei informaţionale.

Suntem total angajaţi în satisfacerea cu promptitudine, responsabilitate, confidenţialitate şi profesionalism a cerinţelor specificate şi a aşteptărilor clienţilor noştri, la nivelul cerinţelor de armonizare legislativă şi de standardizare impuse de integrarea economică europeană.

Strategia societăţii noastre este de a oferi un pachet complet de produse, servicii, asistenţă, consultanţă, instruire - informare, astfel încât clienţii noştri să devină partenerii noştri de afaceri pe termen lung.


Obiectivele MICS Software

 • Elaborarea de noi produse software conform cerinţelor clienţilor la nivelul dezvoltării hardware şi software actuale;
 • Dezvoltarea permanentă a segmentului propriu de piaţă, ca urmare a îmbunătăţirii permanente a calităţii produselor şi serviciilor, a creşterii performanţei, compatibilităţii şi complexităţii acestora prin modernizarea lor permanentă;
 • Creşterea ponderii produselor noi şi performante în totalul volumului activităţii, realizarea de servicii profesionale de maximă calitate, în paralel cu reducerea reclamaţiilor şi întârzierilor;
 • Actualizarea permanentă a produselor software potrivit cu legislaţia în vigoare şi cu interesele clienţilor;
 • Rezolvarea tuturor cerinţelor de asistenţă tehnică în maximum 48 de ore;
 • Întărirea legăturilor de colaborare cu clienţii în cadrul unor relaţii de lungă durată, constituite pe principiul raporturilor de parteneriat, respectului reciproc şi creşterii anuale a profitului tuturor părţilor;
 • Alocarea tuturor resurselor pentru realizarea obiectivelor firmei;
 • Instruirea şi încurajarea implicării angajaţilor prin conştientizarea acestora asupra modului prin care fiecare contribuie la realizarea obiectivelor calităţii;

MICS Software

Str. Marasesti 49
Bl.29, Sc.C, Ap.1

720214 Suceava

Tel:  0230-521735
Fax: 0230-220687
Email:office[at]mics.ro